top of page

SubXpert Hakkında

Daha İyi ve Sürdürülebilir Bir Gelecek

Construction work planning

Deneyimimiz

SubXpert, uluslararası projelere imza atan bir çevre teknolojileri ve inşaat şirketidir. Altyapı boru hattı yenileme projelerinde Almanya merkezli Primus Line ve Avusturya merkezli AGRU ürünlerini kullanarak kazısız basınçlı boru hattı rehabilitasyonu projelerini tamamlamaktadır. Türkiye, İstanbul merkezli kurulmuş olmakla beraber tüm ülkelerdeki boru hattı yenileme ve inşaat projelerine destek vermektedir. Kuruluş yılı olan 2013’ten itibaren araştırmaya, geliştirmeye ve yeniliğe olan inanç ile çalışmaya devam etmektedir.

SubXpert kazısız boru hattı yenileme projelerinin yanında; çevre mühendisliği, danışmanlık ve inşaat projelerine de hizmet vermektedir. Çevre teknolojileri sektöründeki tecrübesi birçok devlet kurumu ve özel sektör şirketi tarafından tanınmaktadır. Geçmiş projelerimizdeki iş ortaklarımız ve müşterilerimiz arasında The British Petroleum Company (BP), Worley Parsons, Raedlinger Primus Line, ENKA Holding, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İller Bankası ve daha nice büyük kuruluş bulunmaktadır. İş ortaklarından ve müşterilerinden aldığı olumlu geri dönüşler yeni projelerin temelini oluşturmaktadır ve tamamlanan projelerin kalitesinin garantisi olmaktadır.

Doğal kaynaklarımızın ve insan yaşamı için vazgeçilmez olan su kaynaklarının her geçen gün azalması çevre teknolojileri alanında yapılan çalışmaları acil bir gereklilik haline getirmektedir. Suka Çevre Teknolojileri olarak hedefimiz dünyamızın daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir yuva olmasına katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda sürdürülebilir çevre teknolojileri üzerine sürekli olarak çalışmakta ve yeni projelerin altına imzamızı atmaktayız. Yeniyi inşa etmek yerine mevcut sistemleri yenilemek üzerine yaptığımız sayısız çalışma sayesinde dünyamızın doğal kaynaklarını daha optimum şekilde kullanabileceğimize olan inancımız sayesinde her zaman daha yenilikçi projeler için çalışmaya devam etmekteyiz.

SubXpert kazısız yenileme projelerinde CIPP, fold and form, close-fit lining ve benzeri metotları kullanarak projelerini tamamlamaktadır. Proje gerekliliklerine göre esnek davranabilen ve yeni sistemleri entegre etmeye hazır ekibi sayesinde hiçbir mühendislik problemi bizler için aşılamaz değildir. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen mühendislik ve çevre teknolojileri fuarlarına, etkinliklerine ve seminerlerine gerçekleştirdiğimiz aktif katılımlar ile erişim ağımızı her geçen gün genişletmekte ve yenilikleri zaman kaybetmeden takip edip uygulamaya koymaktayız.

bottom of page